€2.040,34

Geschatte koers lead series
(na aftrek alle kosten)

+12,50%

Geschat rendement lead series ytd 2024

+7,85%

Geschat rendement lead series mtd

+104,03%  

 (+6,18% CAGR)

Geschat rendement sinds start

17-05-2024

Laatste update